Eventuren ohjelmapalveluissa huolehditaan turvallisuudesta

Valitsemalla Eventuren ohjelman tiedät järjestäväsi ryhmällesi aina turvallisen ohjelman.

Noudatamme alan turvaohjeita ja ammattitaitoiset oppaamme takaavat ohjelman turvallisen sujumisen. Käytämme esimerkiksi melonta- ja kiipeilyohjelmissa vain kyseisen aktiviteetin ammattioppaita. Otamme turvallisuusnäkökohdat huomioon myös varusteiden valinnassa ja huollossa.

Tapahtumissamme on aina mukana ensiapulaukku sekä ohjelman vaativat muut turvallisuusvälineet. Jokaiseen tapahtumaan tehdään myös turvallisuussuunnitelma, jonka avulla toiminta ja avunsaanti hätätapauksessa nopeutuu ja selventyy. Päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena on aktiviteetteihin osallistuminen kielletty.

Myös osallistujien henkinen turvallisuudentunne on tärkeää. Ennen aktiviteettia osallistujat saavat tarkan ohjeistuksen tulevasta toiminnasta ja mahdollisista vaaratekijöistä. Osallistuminen aktiviteetteihin on aina vapaaehtoista.

Ympäristökeskus vastaa eri alojen tuoteturvallisuuden valvonnasta Suomessa. Syksyn 2009 aikana tuoteturvallisuusvalvonnan erityistarkastelun kohteena oli ohjelmapalveluita tarjoavat yritykset. Myös Eventure Oy kävi läpi jo yritystoimintansa alkuvuosina valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen. Ympäristökeskus totesi tarkastuskertomuksessaan yrityksen turvallisuusjärjestelyt asianmukaisiksi.

Lue kuinka pukeutua ja valmistautua ohjelmiin tästä.