Eventure Oy:n ympäristöohjelma

 • Haluamme omilla toimillamme varjella Suomen kaunista ja monipuolista luontoa sekä sen eläimiä, jotta tulevaisuudenkin sukupolvet saisivat nauttia niistä, kuten mekin.
 • Pyrimme vähentämään turhaa kulutusta, kierrättämään ja hyödyntämään kiertotaloutta, jotta saisimme yhdessä muiden vastuullisten yritysten kanssa jätettyä oman jälkemme maapallon pelastamiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten korjaamiseen.
 • Yritämme parhaamme mukaan tuottaa ekologisia ja antoisia tilaisuuksia työyhteisöille ym. ryhmille, joiden voimalla tutustutaan paremmin (työ-) kavereihin, parannetaan (työ-)yhteisöä ja ymmärretään paremmin, mikä voima onkaan mielen- ja luonnonrauhalla sekä riemukkaalla yhdessä tekemisellä.
 • Eventure sai 3/2021 Green Activities kestävän matkailun ympäristösertifikaatin, joka kertoo yrityksemme sitoutumisesta ympäristötyöhön.

 

        Mutta vaatihan se toki paljon muutakin…

Yli-Takkulan historiallisella tilalla toimitaan vastuullisesti

 • Toimimme yli 100 vuotta vanhoissa historiallisissa puurakenteisissa rakennuksissa, joita olemme korjanneet ja kunnostaneet, jotta ne palvelisivat ekologisesti vielä seuraavatkin 100 vuotta.
 • Käytämme perinne- ja muita vesiliukoisia maaleja remonteissa.
 • Olemme asentaneet 2021 Villa Takkulaan ja varastoon energiaa ja rakennuksia säästävät, ilmaa puhdistavat, terveellisemmät ilmalämpöpumput.
 • Villa Takkulan lämmityksessä säästämme sähköä lisäksi hyödyntäen puulämmitteisiä lämpöä varaavia leivinuunia sekä pönttöuuneja.
 • Saunassa ja paljussa on puulämmitteinen puhtaasti palava ympäristöystävällisempi puukiuas ja -kamiina.
 • Käytämme juoma- ja talousvetenä oman porakaivon ja läheisen lähteen puhtaita vesiä.
 • Huomioimme pesuainevalinnoissamme ympäristövaikutukset, ekoloogisuuden ja kotimaisuuden.
 • Wc istuimien vesisäiliöt on varustettu vettä säästävällä huuhtelulla.
 • Puhdistamme omat käyttövedet. Huollamme ja tarkastamme jätevesipuhdistamomme säännöllisesti, jotta luontoon palautuva vesi olisi mahdollisimman puhdasta.
 • Ulkokäymälöiden jätökset kompostoidaan ja valmis multa hyödynnetään omalla tontilla.
 • Kierrätämme kaikki jätteemme asianmukaisesti ja ohjaamme asiakkaita toimimaan näin myös tilaisuuksissamme. Lajittelemme esim. muovi-, pahvi-, lasi-, metalli-, bio- ym. jätteet. Loppujen lopuksi sekajätettä jää hyvin vähän.

 

Kohti uusia vastuullisia seikkailuja!

 • Emme kuluta luontoa turhaan emmekä ikinä jätä roskia luontoon. Esimerkkiä näyttäen, korjaamme asiakasretkilläkin toisten roskia luonnosta vinkaten tästä myös asiakkaillemmekin. Haastamme asiakkaitamme tuomaan jokaiselta omalta retkeltään mukanaan vähintään yhden löytämänsä roskan.
 • Kunnioitamme ohjelmissamme alueen luontoa, eläimiä, asukkaita ja ulkoilijoita ja toimimme aina jokamiehen oikeuksien mukaisesti sekä esim Nuuksion kansallispuistossa liikkuessa sen sääntöjä noudattaen.
 • Olemme Metsähallituksen yhteistyökumppani ja huomiomme toiminnassamme niin Metsähallituksen luontopalvelujen kestävän matkailun periaatteet kuin Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteet
 • Pyrimme parhaamme mukaan toteuttamaan kiertotaloutta lukuisissa ohjelmissamme ja aktiviteeteissämme. Hyödynnämme olemassa olevia ohjelmavarusteitamme ja tarvikkeitamme ristiin monissa eri aktiviteettiohjelmissa. Huoltaen ja korjaten varusteita säännöllisesti, jatkamme niiden elinikää ratkaisevasti ja näin vähennämme turhaa ostokulutusta. Samoilla kriteereillä teemme myös uudet varustehankinnat.
 • Emme käytä moottorikäyttöisiä kulkuvälineitä omissa aktiviteeteissämme, vaan liikumme ”kaurapuuron voimalla” kävellen, meloen, pyöräillen, hiihtäen, lumikengin jne.
 • Pyydämme asiakkaita saapumaan aina yhteiskuljetuksella tilaisuuksiimme.
 • Työllistämme ja teemme yhteistyötä lähialueen yrittäjien kanssa, vuokraten välineitä (puolin ja toisin) sekä tilaten esim. oppaat, kokit, alihankintaohjelmat, kuljetukset sekä kiinteistöremontit ja -kunnostukset lähialueelta. Valitsemme yhteistyökumppaneiksi samaa arvomaailmaa noudattavia toimijoita. Tavoitteenamme on kehittää pitkäaikaisia yhteistyösuhteita kumppaniemme kanssa, niin että kaikki osapuolet hyötyvät kumppanuudesta. Meille on tärkeää, että Eventure on luotettava ja arvossa pidetty yhteistyökumppani.
 • Koska oppaamme ovat eturintamassa palvelemassa asiakkaitamme, varmistamme, että oppaamme:
  • Varmistavat, että heillä on aina voimassa oleva ensiapukoulutus
  • Varmistavat, että ovat ladanneet 112 applikaation puhelimeensa ja osaavat käyttää sitä
  • Tuntevat jokamiehenoikeudet, Nuuksion kansallispuiston säännöt ja kestävän matkailun periaatteet
  • Toimivat TUKES:in ”Ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistäminen” ohjeiden mukaisesti
  • Lukevat ennen tilaisuuden alkua läpi tilaisuuden turvasuunnitelman ja ymmärtävät sen sisällön
  • Ottavat tilaisuuteen mukaan täyteen ladatun, kolhuilta ja tarvittaessa kastumiselta suojatun puhelimen sekä ohjelman mahdollisesti vaatiman ”opasrepun” tarvikkeineen, joilla pärjää alkuun erilaisissa yllätttävissä tilanteissa
 • Lue lisää, kuinka Eventure huolehtii  turvallisuudesta
 • Lue lisää Eventuren henkilökunnasta ja oppaista

 

Ruokaillaan fiksusti

 • Hyödynnämme ruokailuissamme lähi- ja luomutuotteita sekä vuodenajan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan myös villikasveja ja -yrttejä.
 • Emme käytä normaalisti kertakäyttöastioita lainkaan. Mikäli ryhmän ruokailu esim. maasto-olosuhteiden, ryhmäkoon, aikataulun tms. syyn vuoksi vaatii, käytämme ekologisia biohajoavia tai vastuullisesti tuotettuja ja kierrätettäviä kertakäyttöastioita.
 • Vähennämme ruokahävikkiä ohjaamalla asiakkaiden toimia ruokailujen yhteydessä ja suunnittelemalla esim. ruokailujen esille panoa ym.
 • Ruokailun jälkeen mahdollinen ruokajäte lajitellaan biojätteeseen. Ruoantähteet ym. biojäte siirtyvät jatkojalostettavaksi omaan biokompostiin, jonka valmis tuote/multa hyödynnetään omalla pihamaalla.

 

Vinkkaamme muillekin

 • Kerromme mielellämme asiakkaillemme kestävän matkailun merkityksestä ja kuinka jokainen voi pienillä valinnoillaan edistää meille kaikille tärkeää asiaa, kuten esim. lajittelusta ja luontoa huomioivasta luonnossa liikkumisesta.
 • Rupattelemme usein alueen ulkoilijoiden kanssa Nuuksion kansallispuiston hienoista retkeilymahdollisuuksista sekä jokamiehenoikeuksista ja Nuuksion kansallispuiston säännöistä, jotka menevät joskus vähän sekaisin keskenään.
 • Koska oppaamme ovat toimintamme tärkeitä käyntikortteja ja voimavaroja, varmistamme että oppaamme ovat tutustuneet ja sitoutuvat Eventuren ympäristöohjelmaan ja kertovat ympäristötyöstä asiakkaillemmekin sopivimmilla hetkillä.

 

Kohti vielä vastuullisempaa toimintaa!

 • Vaikka pyrimme huomioimaan kestävän ja vastuullisen yritystoiminnan kaikella saralla, on meillä aina uutta opittavaa. Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, jotta niille riittäisi kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta luovat perustan toiminnan kestävälle ja vastuulliselle kehittämiselle.
 • Kehittämällä palveluitamme ja tuotteitamme laatu edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.
 • Asensimme 1/2021 uudet energiaa säästävät ilmalämpöpumput .
 • Teimme 3/2021 kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen, jolla sitoudumme edistämään Suomen yhteiskuntasitoumuksen toteutumista, tähdäten yhteiseen tavoitteeseen ”Suomi, jonka haluamme 2050”.
 • Haemme 2021 keväällä Green Activities matkailualan ympäristösertifikaattia. Ohjelma tukee jo valitsemaamme toimintamallia ja auttaa meitä kehittämään ympäristöystävällistä liiketoimintaamme. Saimme 3/2021 Green activities sertifikaatin!
 • Haemme vuonna 2021 Visit Finlandin Sustainable Travel Finland sertifikaattia osoitukseksi vastuullisesta matkailutoiminnasta.
 • Selvitämme panospuhdistamon vaihtoa ekologisempaan maasuodattamoon, kun panospuhdistamomme on aika vaihtaa.
 • Uusien sähkötöiden yhteydessä, varmistimme valmiuden sähköauton latauspisteen rakentamiselle.
 • Toivomme että vuoteen 2027 mennessä pystyisimme asentamaan aurinkopaneelit ja/tai lämmönkerääjät Yli-Takkulan tilalle, jotka kattaisivat suuren osan sähkönkulutuksesta.

 

Pidetään yhdessä huolta tulevaisuudesta!

Terveisin

Eventuren tiimi